woensdag 7 september 2016

BeLUG lid #692 - Daniel VermeirWelkom bij een nieuwe episode van Meet BeLUG, de reeks waarin we trachten zoveel mogelijk van onze leden aan elkaar voor te stellen.

Welcome to another episode of Meet BeLUG, the series in which we are trying to introduce as many as possible of our members to each other.

En jij, heb jij de lijst al ingevuld en ingezonden?
And you, have you filled in the questionaire and send it to us?

Deze week hebben we iemand te gast die vooral in de historical / fantasy sfeer bouwt.  Ik had reeds met hem een tof gesprek op Brick Mania Antwerpen 2015, waar ik leerde wie zijn inspiratie bron was (Derfel Cadarn btw), maar laat ik hem vooral zelf zijn verhaal vertellen...

This week I`m having someone for a guest who mainly builds in the historical / fantasy range.  I already had a nice chat with him at Brick Mania Antwerp 2015, where I learned who his inspiration source was (Derfel Cadarn btw), but let us tell him his story...


Vertel eens Daniel, met wie hebben we hier de eer?
So Daniel, with whom do we have the honour?

Mijn naam is Daniel Vermeir. Ik durf weleens online schuilgaan onder de naam Viggen, maar meestal hou ik het bij mijn echte naam. Mijn lidnummer is 692.

My name is Daniel Vermeir.  I tend to go on the internet under the nickname Viggen, but usually I use my real name.  My member number is 692.

Wat is je interesse in Lego?
What is your intrest in Lego?

Mijn interesse in lego is de laatste 3 jaar in een heropleving gekomen door met mijn “oude” lego te proberen een aantal klassieke huisjes te maken om in een stad te zetten.
Door dan meer op te zoeken over hoe je MOC’s maakt, eens naar de beurs te gaan in Wetteren, dacht ik verdorie, er zijn toch veel volwassenen die dit doen? En dan ben ik er ook maar terug aan begonnen.

My intrest in Lego had a ressurgence in the past 3 years due to trying to build a few classic houses with my "old" Lego and place them in a city.
By researching more about how you go about building MOC's, and visiting the event in Wetteren, I thought "damnit, there are plenty of adults doing this?"  And that is when I started again.
   
Wat zijn je favoriete thema`s geweest over de jaren heen?
What have been your favorite theme's over the years?

Heb als kind voornamelijk een aantal kleine ruimtesets gehad, maar het grootste deel bestond uit “robin hood bosmannetjes” en “castle”.

I had a couple of space sets when i was a child, but the most part it was "Robin Hood forestmen" and "Castle".

Heb je recentelijk nog toffe dingen aangeschaft?
Did you purchase some cool things recently?

Een aantal Star Wars kleine setjes en een aantal collectable minifigs. De meeste dingen koop ik echter in functie van wat er in de set zit (hoe herbruikbaar ze zijn in mijn MOC’s). Dus de kleuren bruin, grijs, zand, … komen geruim aan bod!

A couple of small Star Wars sets and a few Colelctible Minifigs.  Most of the things I tend to buy for what is in the set (how useable are they in my MOC's).  So the colours brown, grey, tan... they are high on the list.

Waar ben je uitzonderlijk trots op in je collectie?
Which makes you extremely proud in your collection?

Op mijn verdeelbakjes! De enige manier om het bouwen van een MOC een beetje vlot te laten gaan. Alles gaat telkens terug op zijn zelfde plaats in de bakjes, waardoor ik een stuk zoek, ik het meestal wel gewoon weet liggen in plaat van er op zoek naar te gaan.
Uiteraard zijn er ook legosetjes die wel leuk zijn, maar de meeste setten die ik écht wil (en dan niet om te hergebruiken in mijn MOC’s), zijn zowat de “onbetaalbare” zoals de originele Millenium Falcon, en Imperial Cruiser van Star Wars, of de reeks van The Hobbit & Lord Of The Rings.

My sorting system!  The only way to make building a MOC going smoothly.  Everything returns to it's exact spot in the boxes, so when I`m looking for a piece, I usually know where to find it instead of having to look for it.
Of course there are Lego sets I like, but most of the sets I really want (and then not for using in MOC's), are some of the most expensive around like the original Millenium Falcon and Imperial Cruiser from Star Wars, or the ranges of The Hobbit & The Lord of the Rings.

Heb je een `Holy Grail` set, en zo ja de welke?
Do you have a 'Holy Grail' set, and if so, which one?

Een voor mijzelf Holy Grail heb ik nog niet. Wel heb ik het Parijs Restaurant, de Tower Bridge, de groene Mini enz, maar deze staan niet in elkaar omdat ze veelal gebruikt worden in de MOCS. Van opgebouwde LEGO is het toffe er meestal af. Het bouwen is de échte fun hé?

I don`t have a personal Holy Grail.  I have the Paris Restuarant, the Tower Bridge, the green Mini etc., but these aren't assembled because they are mostly used in MOC's.  The coolness is usually gone from assembled sets.  The building is where the real fun is right?

Wat zijn eventuele bouw- of verzamelplannen voor de nabije en verre toekomst?
What are the plans for building- or collecting in the near and far future?

Zou graag dus nog mijn holy grails binnenhalen, zoals de écht grote Star Wars setten met alle Minifigs erbij. Het ultieme Star Wars plan zou natuurlijk zijn een MOC millenium Falcon te maken.
Ook zou ik graag als volgende MOC een bestaand kasteel namaken. In plaats van de fantasie de vrije loop te laten (wat ik tot nu toe meestal heb gedaan), gewoon proberen een echt gebouw om te zetten in LEGO. Ik dacht hierbij aan het Gravensteen in Gent, maar zijn veel ronde vormen maken dit niet echt de meest toegankelijke set om als eerste te gaan proberen.

I would love to get those holy grail sets, like the real big Star wars sets with all the minifigures included.  The ultimate Star wars plan would of course be to build a MOC with the Millenium Falcon.
I also would love to build an existing castle for my next MOC.  Instead of letting imagination run wild (like I did until now), I would love to try my hand at recreating an existing building into LEGO.  I was thinking about the Gravensteen in Ghent for this, but with all it's round shapes it isn`t the most accessible build to try as a first one.

Wat was je eerste Lego set?
What was your first Lego set?

 De lego Forestmen 6066 en 6077. Gewoonweg zaaaaaalige setjes

Lego Forestmen 6066 and 6077.  Just looooooooove those.

Heb je een "Dark Ages" gekend en hoe ben je eruit gekomen?
Did you have a "Dark Ages" and how did you get out of them?

Eens ik het ouderlijk huis heb verlaten bleef de LEGO daar achter. Je zit in een prille relatie en gaat samen wonen dus voor LEGO is er dan niét veel tijd
Toen een 3-tal jaar geleden ik thuis aan het “gamen” was, zij mijn vrouw, of ik dat niet vreselijk vond, heel de dag op het werk aan een pc en dan nog eens thuiskomen en daar ook achter dat scherm gaan zitten.
Toen ik haar vroeg wat ik dan wel kon doen als hobby buiten pc-games, zei ze : ik weet het niet? LEGO of zo? Bouw eens iets? Diezelfde avond ben ik bij mijn ouderlijk huis mijn “boeltje” gaan oppikken en voila, daar gingen we weer!

Once I spread my wings from my parent's house, the Lego remained with them.  You're in a young relationship, moving in together, and as such there isn't much time for Lego.
While I was "gaming" at home about 3 years ago, my wife asked me if I didn`t dislike that a lot.  Sitting a whole day behind a PC at work, and when i got home I would go sit behind a screen again.
When i asked her what I could do then instead as a hobby, she replied "I don't know?  Lego or something like that?  Try building something?".  That same evening I went to my parents to collect my "stuff" and hop, there we went again.

Een aantal van mijn MOCS : (onder de foto staat telkens een link naar meer foto’s van dezelfde moc)
A couple of my MOC's: (there are links under the pictures to see more images of that particular build).

The Graveyard

 De Folterkelder
 Het Koningsbal
 Breugelmaaltijd
 Mirror Lake Cottage
 Delfts Hoekje
 Chess Pocket Editie

 The Captain's Daughter Inn and watermill (Work in progress, to be revealed at Brick Mania Antwerp 2016!!!)

Hartelijk dank Daniel, het was een genoegen!
Many thanks Daniel, it was a pleasure!

Als je ook geniet van deze serie, dan is het nu JOUW beurt om the beginnen schrijven.  Je kan de vragen vinden onder de Meet BeLUG tab, hier op dit blogje dat je aan het lezen bent.  Want als JIJ geen lijstjes instuurt, kunnen WIJ geen episodes blijven maken!
If you love following this series, then it's YOUR turn now to start writing.  You can find the questions on the Meet BeLUG tab, right here on this little blog you are reading.  Because if YOU don't send in those lists, WE can't make fresh episodes for this series!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten