zondag 28 februari 2016

BeLUG lid #209 - Koen Van Der BiestHet BeLUG smoelenboek project, waarin we elke keer een ander lid trachten voor te stellen, draait leuk op het moment, en recentelijk kreeg ik het volgende in de mailbox:
The BeLUG faces book project, in which we try to introduce another member to the audience, is turning nicely at the moment, and recently I received the following in my mailbox:

Heyhey Tom, ik ga ook meedoen met het meet belug project.  
Heyhey Tom, I`m joining in with the Meet BeLUG project.

Met alle plezier, dus laten we de vragen afvuren op ons volgende slachtoffer!
With pleasure, so let`s fire our questions towards our latest victim!

Wie is de verzender van  dit berichtje dan juist?
So who exactly is the sender of this message?

Koen Van Der Biest, Nickname Fragty, Lidnr 209.  Lid sinds 2008
Koen Van Der Biest, nickname Fragty, member number 209.  Member of the club since 2008

Wat is je interesse in Lego?
What is your interest in Lego?

Zelf ontwerpen en bouwen.  Ik sta bekend als de 'sculpturen' man omdat ik allerlei 3D beelden bouw van bekende figuren.
De bedoeling is om dit zoveel mogelijk te doen met enkel basic bricks en plates.
Dus bijgevolg 'verzamel' ik bricks en plates, en liefst in speciale kleuren.
Design and build myself.  I`m known as the `sculptures` guy because I build all kinds of 3D statues of known characters.
The idea is to do this as much as possible with only basic bricks and plates.
As a result, I 'collect' bricks and plates, and preferably in special colours.

Wat zijn je favoriete thema`s geweest over de jaren heen?
Which have been your favorite theme`s over the years?

Het begon met Fabuland, daarna is het technic geworden (periode eind jaren '80 begin jaren 90, met studded technic bricks zoals het hoort!)
Sinds ik uit de dark ages terug ben is het creator geworden als je dat een thema kan noemen, vooral omwille vd bruikbare onderdelen.
It started with Fabuland, after that it became technic (the period near the end of the 80s, beginning of the 90s, with studded Technic bricks as it should be!)
Since I returned from the dark ages, it has become Creator if you could call that a theme, due to the large number of usefull parts.

Wat was je eerste Lego set?
What was your first Lego set?

Ergens begin jaren 80.
Staat hier nog altijd op de kast <3 en ik gebruik mijn 'lisa lammeke' beeld ook als avatar op het forum.
Somewhere in the beginning of the 80s.
It`s still somewhere on my cabinet here, and I use my `Lisa Lamb` as an avatar on the forum as well.

Heb je recentelijk nog toffe dingen aangeschaft?
Did you buy some nice things recently?

De laatste modular.  Dat is de enige reeks die ik al vanaf het begin ('before it was cool' :) ) blijf kopen.
The latest modular.  That is the only theme I have been buying from the beginning ('before it was cool' :) )

Waar ben je uitzonderlijk trots op in je collectie?
Is there something you`re really proud off in your collection?


Mijn over de jaren heen verzamelde collectie bricks & plates in zeldzame kleuren waarvan sommigen zelfs niet meer geproduceerd woden. 
Ik vind het leuker om hiermee te bouwen dan met bvb dof grijs
Ik maak zelfs bewust kleurrijke figuren om ze te kunnen gebruiken (Kabouter plop bvb, of de frozen prinsessen)
My collection of bricks and plates I`ve put together over the years, in rare colours, some of which aren`t produced anymore.
I prefer building with these over for example dull grey.
I choose my characters to build towards this end so I can use them (Kabouter Plop for example, or the princesses from Frozen).

En uiteraard mijn collectie beelden. 
Ik ga er geen favoriet uitkiezen, maar Mickey Mouse is de meest recente (new is always better) dus bij deze:
And of course my collection of statues.  I`m not going to pick a favorite, but Mickey Mouse is the most recent one (new is always better), so with that:

Heb je een `Holy Grail` set?
Do you have a Holy Grail set?

Geen holy grail set.
Wel een holy grail kleur: huidskleurige legoblokken die alleen gemaakt worden voor de legoparken en de modelshops.
Helaas niet voor ons gewone stervelingen beschikbaar buiten enkele verdwaalde stukjes die zowiezo onbetaalbaar zijn.
Not a Holy Grail set, but a holy grail colour: the fleshcoloured Lego bricks which are produced exclusively for the Lego parcs and modelshops.
Unfortunatly, these aren`t available to us mere mortals, and the occassional piece that gets lost is nealry unaffordable.Wat zijn eventuele bouw- of verzamelplannen voor de nabije en verre toekomst?
What are the plans for the building and collecting in the near and far future?

Ik blijf even bij Disney omdat het zo herkenbaar en populair is: het zal ofwel een Dumbo ofwel een Sneeuw-witje beeld worden want ik ben er nog niet uit welke eerst.
I`m staying with Disney for a while because it is easily recognisable and popular: it`ll either be a Dumbo or a Snow White statue but I haven`t decided yet which one will be first.


Heb je een "Dark Ages" gekend en hoe ben je eruit gekomen?
Did you know a Dark Ages, and how did you get out of it?

Yep, de humaniora - en hogeschool jaren. 
Ik ben eruitgekomen door
1) Set 8455 te kopen.  Ik heb toen zelfs nog getwijfeld want ik vond dat studless eigenlijk maar niks...zo zie je maar, wat als... :)

Yep, the high- and college school years.
I got out of them due to:
1) Buying set 8455.  I was in doubt at the time though, because I wasn`t wild about the studless... so as you can see, what if... :)


2) De ontdekking van Bricklink. 
Ineens ging er een wereld van mogelijkheden open en toen was ik weer vertrokken en ben niet meer gestopt.
2) The discovery of Brick Link.  Suddenly a world of possibilities opened and then I got started again, never to look back.


grtz,
Koen

Bedankt Koen voor je spontane deelname!  Zijn er nog leden en volgers van BeLUG die gerust eens hun Lego-leven willen delen met de club, laat het ons weten via Facebook, Twitter of mail, en we regelen alle details hiervoor!

Thanks Koen for your participation!  Are there other members and followers of BeLUG who would love to talk about their Lego life?  Just let us know through Facebook, Twitter or mail, and we arrange the details for this!

zaterdag 27 februari 2016

Practical info 19th of March

MIND YOU THIS GENERAL ASSEMBLY IS MEMBERS ONLY!!!!

De jaarlijkse Algemene Vergadering (A.V.) van BeLUG zal (zoals eerder gemeld) gehouden worden op zaterdag 19 maart. Plaats van het gebeuren is Feestzaal Maalderij, Walenhof 17 te 1933 Sterrebeek, bij Brussel. Je wordt verwacht om 10u. Nadien kan je desgewenst wat bijpraten met andere leden of de vragen stellen waarmee je zit. Wij voorzien drankjes en wat versnaperingen.

**********************************************************************************


L’assemblée générale BeLUG se tiendra (comme signalé auparavant) le samedi 19 mars. L’endroit choisi est la salle des fêtes “Maalderij”, Walenhof 17 à 1933 Sterrebeek, près de Bruxelles. Nous vous attendons à 10h. Après l’assemblée vous aurez la possibilité de discuter/ poser vos questions / montrer une construction en cours / ... Nous prévoyons les boissons et quelques snacks.Directions to the venue here


vrijdag 26 februari 2016

BeLUG present at the sci-fi conventions 2016

I can now confirm the dates of the sci-fi and fantasy conventions our BeLUG delegation will be present for during 2016.In good tradition, we will be exposing there with mostly `visitor aimed` builds and materials, as you can see on the picture reports of past editions on our forum. 
Or check out the FACTS 2015 picture report on my own little corner of the internet HERE to get an idea of what sort of conventions these are.
These are big conventions with 5 digit visitor numbers (FACTS last year went over the 50.000 visitors), so if intrested to join in, contact our man organising these, Kris Geysen.

Here are the conventions and dates we will be attending, check the Agenda tab for the links (where applicable) for more information about the events themselves.

Antwerp Convention, Antwerpen -> 2nd and 3rd of July

StarCom, Gent -> 10th of July
*** this is also the day after my birthday, so I expect 3 kisses at the least ;-) ***

FACTS Autumn edition -> 22nd and 23rd of October


So if you are going to any of these conventions, make sure to drop by and say hi!

Uit De Kast with Kris Geysen

Today a new episode of the Uit De Kast series (formerly on Geekster, now on 80sGeek) got released, and it features someone we might have seen before at our BeLUG gatherings and events.

Kris Geysen, member of the club and Lego Star Wars afficionado, talks about his passion and Lego.Read the full article (in flemish) HERE


woensdag 24 februari 2016

BeLUG lid #240 - Niels SandraMeet BeLUG, onze superintressante en onthullende serie die telkens een ander lid in het zoeklicht zet, brengt vandaag Niels aan het woord.  Je hebt zijn creaties zeker al gezien als je op Brick Mania bent geweest of foto`s van die evenementen hebt bekeken op het internet.
Meet BeLUG, our highly intresting and revealing series which puts the spotlight on another member every time, is giving the word today to Niels.  You`ll definitly will have seen some of his creations if you`ve visited a Brick Mania or watched some picture coverage of those events on the internet.


Maar we laten het hem zelf allemaal vertellen!
But we let him tell it all himself!

Wie is Niels, Niels?
Who`s Niels, Niels?

Niels Sandra lidnummer 240 bijnaam heb ik niet maar ben begonnen in de
club met het exposeren van een moc van de Titanic.
Niels Sandra, member 240 and no nickname, but I started out in the club with exposing a moc of the Titanic.

Wat was je eerste Lego set?
Which was your very first Lego set?

Mijn allereerste lego set (los van duplo) een lego 545 basic 5+ met
standaard opbergkoffer, niet echt speciaaln maar leuk om zelf mee te
bouwen. Als het gaat om een set was dit 6081  het spookslot.
My very first set (apart from Duplo) was a Lego 545 Basic 5+ with a storage case.  Nothing really fancy, but great to build with.  If talking real sets, that was 6081, the Ghost Castle.

Wat is je intresse in Lego?
What is your intrest in Lego?

Ik ben een fervent bouwer van moc’s. Als er sets zijn die ik verzamel
zijn dat de modular houses, pirates en treinen en in dit laatste bouw
ik momenteel verder.
I`m a fanatic builder of moc`s.  If there are sets that I collect, then those are the Modular houses, Pirates and trainsm and it is with those last ones I`m currently building more.

Wat zijn je favoriete thema`s geweest over de jaren heen?
What have been your favorite theme`s over the last years?
 

Ik bouw graag in de vervlogen stijl van rond de jaren 1900, vandaar
dat ik de Titanic en de Belgenland 2 heb gemaakt. Momenteel ben ik
bezig aan het station van Harelbeke na te maken en dit ook rond die
periode. Dit is mijn eerste maquette die op realistische schaal
gemaakt met als basis een minifig.
I love to build in the now gone style of the 1900s, hence why I build the Titanic and the Belgenland 2.  I`m currently working on the trainstation of Harelbeke as it was around that period.  This is the first scale model I build on a realistic scale, with at the base a minifigure.

Heb je recentelijk nog toffe dingen aangeschaft?
Did you buy some cool stuff recently?

Het laatste wat ik als set kocht is de 10251 de brick bank, anders
zijn het losse onderdelen via bricklink.
The latest thing I bought was the 10251, The Brick Bank, but for the rest it are loose pieces through BrickLink.

Waar ben je uitzonderlijk trots op in je collectie?
Is there something you`re really proud of in your collection?

Op dit moment op het station van Harelbeke, dit komt omdat mijn
vrijheid beperkt omdat het een realistische maquette moet worden dus
wat de foto uit het verleden toont moet ik na maken. Als ik mijn
Titanic heb gemaakt was dit niet zo en kon ik spelen met elementen
daar was het doel meer mijn moc herkenbaar te maken gebaseerd op de
Titanic.
At the moment the Harelbeke station, because I`m limited in freedom due to it having to become a realistic model based on pictures from the past.  This wasn`t the case when i build my Titanic, and I could play around with elements because the goal was to make the moc recognisable as the ship.

Heb je een `Holy Grail` set?
Do you have a 'Holy Grail' set?

Monorail en alle pirates schepen die ooit zijn uitgekomen.
Monorail and all the pirate ships that ever got released.

Wat zijn eventuele bouw- of verzamelplannen voor de nabije en verre toekomst?
Which are your future build- or collecting plans?

Ik ben meer een bouwer dus laat ik meer en meer sets aan mij voorbij
gaan. Mijn toekomst ligt meer in moc’s maken en exposeren.
I`m more of a builder so more and more I`m letting sets pass my by.  My future is more in the cration of moc`s and exposing with them.


Hartelijk bedankt Niels om ons te laten meegaan in jouw persoonlijke Lego wereld.
Many thanks Niels to take us along in your personal Lego world.

En nu is het aan jullie!  Vul de vragenlijst in die je vind op de `Meet BeLUG` tab van de blog.  Stuur hem in met zeker een foto waar je zelf opstaat, en eventueel alle foto`s die je wilt delen, en wij zorgen dat je ook aan het woord komt.
And now it is your turn!  Fill in the form that you find on the 'Meet BeLUG' tab of this blog.  Send it in with a picture of yourself, and any pictures you would love to share, and we make sure that you will be featured.

Want zonder jullie lijstjes kunnen wij geen profielen blijven presenteren natuurlijk, en we hebben nog veel leden en volgers van onder andere de Facebook groep te gaan, dus neem even die 5 minuten tijd en deel jouw Lego ervaring met de club!
Because without your lists, we can`t continue presenting member profiles of course, and we have a lot of members and followers from sources like our Facebook group to go, so take those 5 minutes of time and share your Lego experience with the club!

maandag 22 februari 2016

BeLUG lid #330 - Stefan EeckmanMeet BeLUG, het hopelijk nooit eindigende verhaal waarin we al onze leden aan het publiek trachten voor te stellen aan de hand van een klein lijstje met vragen.  Meet BeLUG, iets waar JIJ zeker ook eens op wenst te verschijnen, en dat kan heel simpel.  Vul gewoon het vragen formuliertje in dat je vindt op de 'Meet BeLUG' tab en mail het ons toe met een paar foto`s, en je zal ook op deze blog verschijnen.
Meet BeLUG, the hopefully neverending story in which we will try to introduce our members to the general public with the help of a small list of questions.  Meet BeLUG, something where YOU definitly want to be part of, and it is very simple to do so.  Just fill in the form you will find on the 'Meet BeLUG' tab and send it in with a few pictures, and you will be featured as well on this blog.Herinneren jullie je de Flying Dutchman nog op Lego Ideas, die wel door de 10.000 stemmen barriere ging, maar spijtig genoeg niet in productie kwam?  Wel, vandaag is het woord aan Stefan, zijn creator.
Do you remember the Flying Dutchman on Lego Ideas, that made the 10.000 votes requirement but unfortunatly wasn`t taken into production?  Well, today we meet Stefan, it`s creator.

Laten we beginnen bij het begin, wie is Stefan?

Let`s start at the beginning, who is Stefan?

Stefan Eeckman, Belug nr 330,, AKA Sebeus op het internet en dat is waar ik begonnen ben met het delen van mijn legocreaties.

Stefan Eeckman, BeLUG nr 330, aka Sebeus on the internet and that is where I started sharing my Lego creations.Wat is jouw intresse in Lego Stefan? 

What is your intrest in Lego Stefan?

Dat is dan ook mijn interesse in lego, het is voor mij hoofdzakelijk een medium om te creëren, ik ben geen verzamelaar, als ik een lego set koop is dat meestal in functie van bepaalde stukjes die ik voor mijn eigen plannen wil gebruiken.

That is my intrest in Lego, for me it`s mainly a medium to create, I`m not a collector, if I buy a Lego set it`s usually in function of certain parts I want to use for my own projects.


Weet je nog wat je eerste set was?

Do you still remember your first set?

Een lego emmer vol met blokken denk ik, zover dat ik me kan herinneren is er altijd lego geweest in mijn leven, ik ben er ook nooit mee gestopt, al ben ik de laatste tijd iets minder actief.

A Lego bucket full of bricks I think, as far as I can remember Lego has always been around in my life, I never quitted it, even though I`m a bit less active lately.


Wat zijn je favoriete thema`s geweest door de jaren heen?

What have been your favorite theme`s throughout the ages?

Ik heb wel enkele favoriete thema’s waar ik dan bijpassende creaties voor ontwerp, dat is dan vooral pirates, adventures en sci-fi.

I do have some favorite theme`s for which I design fitting creations, but that is mainly pirates, adventures and sci-fi.

Heb je recent nog toffe dingen aangeschaft?

Did you buy some cool stuff recently?

  
Ik ben wel een fan van de Mixels, luchtig en er zit al eens een onverwachte verassing in.

I`m a fan of the Mixels, comical and they contain some unexpected twists now and then.


Zijn er dingen waar je echt trots op bent in je collectie?

What are the things you`re proud of in your collection?

Mijn collectie bestaat voornamelijk uit eigen ontwerpen, een hele vloot zeilschepen neemt de meeste ruimte in beslag,

ik heb hier en daar wel eens een wedstrijd gewonnen, de winnende creaties hou ik graag heel.

De creatie waar ik het trotst op ben is de Flying Dutchman, waarmee ik op Lego Ideas vorig jaar 10000 supporters haalde.

Af en toe neem ik het schip nog eens mee op één der Brickmania’s. Voor de rest maak ik graag eens wat onnozels.
My collection mainly consists of my own creations, a whole fleet of sailing ships takes up most of the space.

I did win a contest left or right, and I love to keep the winning creations.  The creation I`m the most proud of is the Flying Dutchman, which made me get 10.000 supports on Lego Ideas.

Once in a while I bring the ship along to one of the Brick Mania`s.  For the rest I like to make some funny stuff.Heb je een "Holy Grail" set?

Do you have a "Holy Grail" set?

De Black Seas Barracuda is wellicht één van mijn favoriete sets maar er zijn maar weinig sets in mijn collectie die heel blijven, alles staat in dienst voor de creatie van nieuwe ideeën.

The Black Seas Barracuda probably remains one of my favorite sets but there are few sets that remain intact in my collection, everything is in function of building something of my own ideas.

Wat zijn je eventuele bouw- en verzamelplannen voor de toekomst?

Do you have any build- or collectingplans for the future?

Iets groot en indrukwekkend, de verdere details moet ik nog uitzoeken

Something large and impressive, but I still got to figure out any further details.Greetings Sebeus I / Stefan Eeckman