Club Projects

1. LEGO: My Hobby

Vorig jaar hebben we (tijdens Brick Mania Limburg) de groepslayout 'LEGO: mijn hobby' geïntroduceerd.
Idee hierbij is dat elke deelnemer in een kleine creatie uitbeeldt wat het voor hem/haar betekent om LEGO fan te zijn. Alle creaties worden verzameld op één tafel.


L'an passé (à Brick Mania Limburg), nous avons introduit le layout de groupe 'LEGO, mon hobby!'.
L'idée est que chaque participant indique ce que cela signifie pour lui/pour elle d'être fan de LEGO.
Toutes les créations seront présentées ensemble sur une seule table. 


Last year we introduced (during Brick Mania Limburg) the group collaboration 'LEGO: my hobby'.
The idea is that each participant shows a little creation in which he shows what is means for him / her to be a LEGO fan.  All creations are collected on a single table. 


De voorwaarden van de MOC: 
Les conditions du MOC:  
The conditions of the MOC:
* Afmetingen: basis: plate 16x16 3 zijwand van 8 bricks hoog
* Afboording bovenzijde: op de zijwanden 1x2 plate aan de achterwand, het overige afwerken in tiles (zoals in voorbeeld)
* Aan voorzijde dient er een plaats van 1x2 brick vrijgehouden worden
* Thema: LEGO: Mijn hobby: We zouden graag in je MOC terugzien wat de LEGO hobby voor jou betekent en/of wat je er precies aan hebt. Of je een verzamelaar bent, een bouwer in space voertuigen, je er met je kinderen mee speelt, of je verkoper bent…
* Laat je creativiteit maar werken! 

* Dimensions: base: plaque de 16x16 3 côtés de 8 briques de haut
* Au-dessus: appliquer deux plates 1x2, terminer le reste en tiles (voir l'exemple)
* Laisser de la place devant pour mettre une brique 1x2
* Thème: indiquez ce que LEGO signifie pour vous
* Soyez créatifs!


* Dimensions: base: a 16x16 plate, with 3 sidewalls of 8 bricks height
* Topside border: on the sidewalls 1x2 plate on the backwall, the rest should be covered with tiles (see the example)
* On the frontside there needs to be kept a little space for a 1x2 brick free
* Theme: LEGO: My hobby: we would love to see in your creation what the Lego hobby means for you or what it does for you.  Wether you`re a collector, a builder of space vehicles, playing together with your children, be a seller...
* Be creative!

2. DisneyFy (Concept: Tom Gilson)
Na mijn oproep op de sociale media volgt hier de spelregels:

·        Men kiest een schip of voertuig van een Sci-Fi film, serie of space opera
o   Star Wars
o   Firefly
o   Battlestar Galactica (oud en of nieuw)
o   Transformers (mag ook)
o   Gundam (mag ook)
o   Star Trek
o   Anime series
o   Thunderbirds

·         Je kiest een Disney figuurtje dat je er graag in zou hebben
·         Het schip of voertuig moet wel bij de figuur passen. Bijv: Ariel en de A-wing dan doe je er wat onderzee accesoires bij.
·         Het is totaal vrijblijvend. Het is geen wedstrijd maar de bedoeling is wel dat we ze allemaal eens bij hebben op een Brick Mania beurs.
·         Indien je interesse hebt mag je altijd mailen naar tomgilson@hotmail.be of foto's plaatsen in BeLUG op facebook of op het forum

 


Après mon appel sur les médias sociaux, voici les règles de jeu:


·        Vous choisissez  un navire ou un véhicule d’une série ou d’un film Science Fiction

o   Star Wars

o   Firefly

o   Battlestar Galactica (ancien et/ou nouveau)

o   Transformers (pourquoi pas?)

o   Gundam (pourquoi pas?)

o   Star Trek

o   Séries Anime

o   Thunderbirds·         Vous choisissez une figurine Disney que vous voulez y faire figurer

·         Le but est que cela s’intègre bien ( exemple: Ariel  et le A-wing: ajout de quelques attributs sous-marin).

·         Il s’agit d’un projet fun, sans aucune obligation. Ce n’est pas un concours mais nous espérons mettre toutes les créations ensemble lors de l’une ou l’autre Brick Mania.

·         Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez envoyer un mail à tomgilson@hotmail.be ou poster des photos sur la page facebook ou le forum de BeLUG.

After my shout out on the social media, I now present the rules for the project: 
     
  You pick a starship or vehicle from a sci-fi movie, series or space opera

o   Star Wars

o   Firefly

o   Battlestar Galactica (old and / or new)

o   Transformers (why not?)

o   Gundam (why not?)

o   Star Trek

o   Séries Anime

o   Thunderbirds·         You pick a Disney figure you would like to build around

·         The goal is to have the vehicle and the figure fit together.  For example: Ariel and the A-Wing, in that case you add some undersea decoration to the vessel.

·         This is not a contest but a freebuild collaboration.  The goal is to have them all together at one of our Brick Mania events in the future.
·         If your intrested, you can always contact me at tomgilson@hotmail.be or post your pictures on either our BeLUG site forum or our Facebook group.

3. Micro Island (Concept by Kris Bollen)Introductie door Kris Bollen:
Introduction par Kris Bollen: 
Introduction by Kris Bollen:Zoals je ziet is het een echt eiland waar doormiddel van 16x16 tegels (of een veelvoud) een volledig eiland tot stand komt. In het midden van het eiland een micropolis, en aan de randen weilanden, akkers en uiteindelijk de zee in de vorm van een blauw tafellaken.

Comme vous voyez, il s’agit d’une île, constituée de plaques de 16x16. Au milieu de l’île, il y a un ‘micropolis’ et sur les bords il y a des champs et des plaines, en terminant dans la mer (nappe bleue).

Het is een werk in wording, maar voor alles hebben we maten vastliggen.

C’est un travail en cours, mais toutes les dimensions ont été fixées. 
As you can see, it is a real island which is formed by the use of  16x16 (or a multitude of them) tiles.  In the middle of the island a micropolis will be placed, while it's edges will consist of green lands, farm areas and in the end the sea, represented by a blue tablecloth.Zo is een tegel 16x16, met het landschap op 2 noppen hoog, en een weg van 1 nop breed. Het zijn dus niet bestaande maatvoeringen maar een eigen ontwerp omdat bij bestaande ontwerpen we de straten te breed vonden.

Une plaque fait 16x16, le paysage commence à une hauteur de 2 tenons et les routes sont un tenon de large. Il s’agit d’un nouveau concept, ce n’est pas inspiré d’autres standards... 
So this is an example of a 16x16 tile, with a 2 stud high landscape and a road 1 stup wide.  These aren`t existing measurement sizes, but a design of our own making as with the existing collaborations the roads got to wide.Ik ben momenteel bezig met een haven, een strand met pier, weilanden en akkers, een berg ...
Jochen en Johnny doen mee en zijn vooral bezig met hoge gebouwen voor het centrum van micropolis.

Pour l’instant, je travaille encore à un port, une jetée, une montagne, etc. Jochen et Johnny travaillent principalement sur la ville avec des hauts bâtiments pour le centre de micropolis. 
I`m currently building a harbour, with beach and pier, grasslands and fields, a mountain... Jochen and Johnny are mosty occupied with building high buildings for the centre of the micropolis.Mijn 2 dochters doen ook mee en zijn bezig met huisjes en boompjes te maken en bootjes en autos en vrachtwagens.

Mes deux filles contribuent également: elles s’occupent des maisons, des arbres, des petits bateaux et des camions. 
My 2 daughters are helping out as well with houses and trees, boats, cars and trucks...
De bouwafmetingen:
Les dimensions: 
The building dimensions:


Dit is de basis tegel. Welke gebouwen erop komen is een vrije keuze.

Ceci est la plaque de base. Libre choix des bâtiments qui sont construits dessus. 
This is the basic tile.  Which buildings are placed on this is a free choice.


Landtegel - 16x16 - hoogte 2 bricks - straten: light bluish grey tiles van 1 breed - technic bricks aan de zijkant om de tegels aan elkaar te klikken. Een manier om je eigen tegels te herkennen is om een unieke kleur te gebruiken voor de hoeken. Bij mij zijn de 1x1 bricks op de hoeken ALTIJD wit. Als iedere ontwerper een andere LEGO kleur kiest kunnen we uiteindelijk wel zien van wie welke tegel is.

Plaque de terrain – 16*16 – hauteur de deux briques; rues: tuiles en light bluish grey de 1 de large; briques Technic sur les côtés pour pouvoir attacher les modules. Une façon de reconnaître vos propres plaques est d’utiliser une couleur unique sur les coins (chez moi, les briques 1*1 sur les coins sont toujours blanches). Si chacun choisit sa propre couleur, nous n’aurons pas de problème à identifier ce qui est à qui. 
Landtile - 16x16 - height of 2 bricks - streets: light blueish grey tiles of 1 stud width - Technic bricks at the side to connect the tiles to each other.  One way to recognise your tiles is to use a unique colour for the corners.  I always use 1x1 on the corners in white.  If every designer picks another colour, it will be easy to see who owns which tile.Voertuigen: een auto is 1x2 en een vrachtwagen 1x3 tot 1x4.

Véhicules: une voiture est de 1*2 et un camion de 1*3 à 1*4. 
Vehicles: a car is 1x2 and a truck is 1x3 to 1x4.Personen: er worden geen mannetjes getoond vermits deze te klein zijn.

Personnes: nous ne montrons pas de personages, vu qu’ils sont trop petits.
People: they won`t be included because they are way to small.Uiteraard mag je 4 (of meer) tegels combineren tot een grotere tegel. Enkel straten op de rand zijn verplicht. Binnenin doe je wat je zelf wilt qua landschap (heuvel...) en qua straten (doodlopend, andere kleur ...)

Bien sûr vous pouvez combiner 4 (ou plus) de plaques pour faire quelque chose de plus grand. La seule obligation est d’avoir des rues sur les côtés. A l’intérieur vous déterminez vous-même ce que vous faites en tant que paysage et rues (impasses, autres couleurs,...) 
Of course you can combine 4 (or more) tiles into one big tile.  Only the streets at the edges are required to be included.  Inside you can do with the landscape what you want (hill, ...) and for the streets (colour, dead ends,...)
De bovengetoonde maat van 32x32 gaat voor de meesten onder jullie het beste werken om een mooie cityblock te maken.

Le module ci-dessus de 32*32 sera pour beaucoup d’entre vous le plus efficace pour faire un beau bloc de ville. 
The above shown size of 32x32 might be working the best for people to build a lovely city block.De randen van het eiland...
Les bords de l’île... 
The borders of the island...Dit is een voorbeeld van een rechte rand tegel. 

Ceci est un exemple d’une plaque de bord droite. 
This is an example of a straight edge tile.  

De onderste laag is strand, al de rest tot aan de weg is gras.

La couche inférieure est la plage, le reste jusqu’à la route est de l’herbe.
The bottom layer is beach, the rest until it reaches the road is grass.De voorlaatste foto geeft de minimale hoogte op de rand van de tegel aan, terwijl de laatste foto de maximale hoogte op de rand van een tegel aangeeft.

L’avant-dernière photo donne la hauteur minimale sur le bord de la plaque, tandis que la dernière photo donne la hauteur maximale sur le bord de la plaque.
This penultimate picture shows the minimum height of the edge of the tile, while the final one shows the maximum height of the tile on it`s edge.Wat je in het midden van de tegel doet, daar ben je vrij in,
Alles wat niet zichtbaar is maakt niet uit welke kleur het is.
Vous êtes libres à faire ce que vous voulez au centre de la plaque, la couleur de tout ce qui n’est pas visible n’a pas d’importance. 
What you do in the middle of the tile, is free for everyone.
Everything that isn't visible doesn`t matter of course what colour it is in.

The Brick Mania Wetteren 2017 Easter Egg project

Now, the event consists of the organisers asking everyone to build an Easter egg for the event, and these will be displayed all together during the weekend.  The instructions for an egg are included with the mail (there is a link leading you to them).  This is NOT a requirement, you can build one as you like, but it might be a good starting point.


That way, there is an easy manner to retrieve the plans, I converted them from PDF to JPEG for easiness sake, so with two simple right click, save picture as... you can put them on your hard drives and start building :-)
PAST Clubprojects

The Time Traveller (concept: Maxim Illegems), ran over the years 2015 - 2016


3 opmerkingen:

  1. Dus het komt er op neer dat we in die set een stukje van 32 op 64 maken waarin een deel van dat "avontuur" word doorlopen ?

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Voor de time traveller is het inderdaad de bedoeling dat onze tijdsreiziger zich door de tijd begeeft en zo een stukje "cultuur" op doet :).. binnen de regels van LEGO natuurlijk.

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Zo... ik heb er een paar weten te creëren

    BeantwoordenVerwijderen