zondag 7 februari 2016

BeLUG lid #6 - Stefaan Devisscher

BeLUG, een club met `enkele` leden, en dat brengt natuurlijk met zich mee dat je nooit allemaal en iedereen kan kennen.

BeLUG, a club with `some` members, and that brings with it that you can never know and recognise everyone.

Via deze blogseries gaan we echter proberen daar iets aan te doen, en met elke episode gaan we proberen om een lid een beetje bekender te maken bij de achterban.  Verwacht hier geen high profile en in-depth levenswijsheden, maar een ludiek stukje leesvoer om de hobbyist achter de lidnummer een beetje beter te leren kennen.

Through this blogseries, we are going to try and do something about that, and with each episode we`re going to try and introduce one of our members a bit more to the rest of the club.  Don`t expect high profile and in-depth life lessons, but a tongue in cheeck piece of reading to get the hobbyist behind the member number a bit better known.

En de eer voor de allereerste in deze serie gaat naar *tromgeroffel en gerommel door een doos bricks*... Stefaan Devisscher.

And the honour of the very first person to be featured in this series goes to *rolling of drums and a box of bricks*... Stefaan Devisscher.

Laten we beginnen met de meest belangrijke vraag: wie is Stefaan?
Let`s start with the most important question: who is Stefaan?

Stefaan Devisscher, op fora Stefaan of Elias3 (naar mijn zoon Elias genoemd, aangezien -1 en -2 al bezet was dan maar 3 genomen).
Vandaar men beide online shops, op BrickLink en op BrickOwl

Stefaan Devisschier, known on fora as Elias3 (named after my son Elias, and since -1 and -2 where already taken, I opted for 3).
Hence both my webshops on BrickLink and BrickOwl.

Ik heb lidnr. 6 (heb ooit eens 2 gehad in het begin, maar zou dit moeten nakijken).  Was erbij op de startvergadering in mei 2003 in Zottegem, nog ondervoorzitter geweest in de beginjaren naast onze Ere-voorzitter Ludo.

I have membernumber 6 (at one time I had number 2, but I should check this to verify).  I was present on the launchmeeting back in may 2003 in Zottegem, and have been vice-president in the early years along our honorary president Ludo.

Ook actief op het treinforum van Patje.
I`m also active on the trainforum of Patje.

Weet je nog wat je allereerste Lego set was?
Do you still remember your very first Lego set?

De 608 Taxi set. 
The 608 Taxi set.

En wat is dan voornamelijk je intresse in Lego?
And what is mostly your Lego intrest area?

Kopen en verkopen, maar ook verzamelen, waarbij dan een set wordt gebouwd (meestal door Elias nu) - MOC`s in mindere mate, eerder iets afwerken op een bestaand iets (bv een huis waar een extra muur bijkomt of extra lantaarn palen etc...).
Buying and selling, but also collecting, in which i first build a set (or mostly by Elias now) - MOC`s to a lesser degree, more adding finishing touches to existing sets (like a house that will get an extra wall, or additional streetlights...)

Cool, en wat zijn dan zowat je favoriete thema`s over de jaren heen geweest?
Cool, so what have been your favorite theme`s over the years?

Mijn favo`s zijn Town, City en 12V treinsets.  Mijn zoon neemt de RC-treinen voor zijn rekening.
Kastelen zegt mij ook wel iets.
My fav`s are Town, City and the 12V train sets.  My son takes the RC trains for his account.  Castle is something that intrests me as well.

Heb je recentelijk nog toffe dingen aangeschaft?
Did you buy some cool items recently?

Meeste nieuwe sets van City en treinen de laatste jaren, ook sommige `specials` zoals Unimog, Kerst sets, Advent sets (meeste zijn in mijn bezit), maar ook alle CMF`s (1 tot 15 + extra`s Olympische Spelen en Simpsons).  Wel geen modulaire sets.
Most new sets of City and trains these past years, but also some `specials` like the Unimog, Christmas sets, Advent sets (I own most of them), but also all the CMF`s (1 to 15 + extra`s like Team Gb and the Simpsons).  But not the Modular sets

Waar ben je dan uitzonderlijk trots op in je collectie?
Which items in your collection make you extremely proud?

De `promo` sets van Canada Post en Unicef (set 105 + 106 + 107), daar naast de Velux set 1854, Vestas Windmolen 4999 en zo zijn er nog wel enkele...
The `promotional` sets from Canada Post and Unicef (set 105 + 106 + 107), then there is the Velux set 1854, Vesta Windmill 4999 and then some others...

En heb je een `Holy Grail` set, en zo ja, dewelke?
Do you have a `Holy Grail` set, and if so, which one?

De 106 Unicef Van en de 6661 WDR auto (blauwe panels met TV zijn overgegaan in WDR, maar met originele 6661 doos).
The 106 Unicef Van and the 6661 WDR car (blue panels with TV have changed in WDR, but with the original 6661 box).

Heb je dan ook specifieke bouw- of verzamelplannen voor de nabije en verre toekomst?
So do you have any specific build- or collecting plans for the near and far future?

De zolder verder inrichten en daar een lay-out plaatsen van onze stad met treinen, en natuurlijk verder blijven verzamelen.
Continue with remodelling the attic and place a lay-out there of our city with trains, and of course to continue collecting.

Groetjes

Stefaan


En zo `is de kop` eraf, en hebben we wat insight gekregen in de hobby van een van onze allereerste leden.  Laat dit jullie zeker niet afschrikken, en stuur gerust het beantwoord vragenlijstje in, dan zetten we jouw ook op de blog!  Of drop ons een lijntje, berichtje of tweetje voor verdere informatie over de wat en hoe om hier te verschijnen.  We bijten niet (hard)!

And with that, the kick off has been given, and we have gotten a bit of an insight in one of our very first members.  Don`t let this scare you at all, and send in the filled in form, then we`ll feature you here as well!  Or drop us a line, message or tweet for further information about the details.  We don`t bit (too hard)!Geen opmerkingen:

Een reactie posten