dinsdag 9 februari 2016

BeLUG lid #455 - Kenneth Westelinck

Vandaag laten we een lid aan het woord die ongeveer even lang lid is van BeLUG als mezelf.  Heck, wij verschillen 7 lidnummers, dus wanneer hij het op de beurs heeft ingevuld, heb ik dat toen net na de beurs gedaan,  we zijn dus `BeLUG generatie genoten`.

Today I`m giving the word to a member who has been a member from BeLUG just as long as myself.  heck, we`re 7 membership numbers apart, so while he filled in his form at the event itself, I did it the day after at home, so that makes us `BeLUG generation fellows`.


Laten we echter beginnen bij het begin, wie is Kenneth?
Let`s start at the beginning though, who is Kenneth?


Mijn naam is Kenneth Westelinck. Op het Internet ben ik bekend als kennywest. Ik gebruik overal dezelfde nickname, en je zal mij ook op niet-LEGO gerelateerde fora aantreffen onder die naam.
Ik heb mezelf lid gemaakt van de club op Brick Mania Antwerpen 2012. Mijn lidnummer is 455, jong dus ;)
Mijn eerste “event” waaraan ik deelnam als vrijwilliger was dat van het 10-jarig bestaan van de club (2013). Vanaf 2014 ben ik wat “actiever” geworden en vind je mij terug op Brick Mania’s Antwerpen en Wetteren. Ook op Evonik en in Doornzele kan je mij terugvinden.


My name is Kenneth Westelinck.  On the internet I am known as kennywest.  I use that nickname everywhere, and you`ll find me on non-Lego related message boards as well under that name.
I made myself a member of the club at Brick Mania Antwerp 2012.  My number is 455, still young ;)
My first "event" I participated in as a volunteer was thet 10 year anniversary of the club (2013).  From 2014 onwards I became more active en you`ll find me at Brick Mania Antwerp and Wetteren.  At Evonik and at Doornzele you can find me as well.  

En wat is dan vooral jouw `area of intrest` binnen de Lego hobby?
And what is your main area of intrest within the Lego hobby?


Ik ben een bouwer, niet noodzakelijk een MOC’er. Ik heb wel hier en daar een poging gedaan om een MOC te maken en deelgenomen aan een aantal wedstrijden op Eurobricks. Af en toe digitaliseer ik wat ik bouw en dat kan je terugvinden op Rebrickable.
Ik ben zeker geen verzamelaar. Al moet ik zeggen dat er een aantal dingen zijn die ik sowieso koop, zoals Collectible Minifigures en Mixels. Sommige sets koop ik ook dubbel, maar dat is dan meer voor de onderdelen, dan om te verzamelen.


I`m a builder, not necessarily a MOC`er.  I did do an effort left and right to build a MOC and joined in a few contests over on Eurobricks.  Now and then I digitalise what I build and you can find that on Rebrickable.
I`m definitly not a collector.  Even though i have to admit that there are a couple of things I buy none the less, like Collectible Minifigures and Mixels.  Some sets I do buy double, but that is more for the parts then for collecting purposes. 


Heb je ooit last gehad van de zogenaamde `dark ages`, en hoe ben je daar dan gelukkig uit ontsnapt?
Did you ever suffer from the so called `dark ages`, and thankfully how did you get out of it`s clutches?


Ik weet niet of ik echt last gehad heb van die “dark ages”. Ik ben eigenlijk altijd een beetje met LEGO blijven “spelen”. Uiteindelijk komt er wel een moment in je leven waar je minder met LEGO bezig bent en meer met vrienden en mensen van het andere geslacht. Ik kan mij wel herinneren dat ik ergens eind jaren 90 een 8880 kocht in “Fun” hier in Merelbeke.

I don`t know if I ever really had "dark ages".  I`ve actually been busy with Lego to some degree.  Ultimately, there comes a moment in your life where lego goes to the backburner and you invest more time with friends and people of the other sex.  I do remember that somewhere near the end of the 90s I bought an 8880 here in the "Fun" at Merelbeke.


In de jaren die volgden kocht ik alleen de grote Technic sets (8448, 8421, 8043, 8110). In die tijd dacht ik ook dat ik “raar” was, omdat ik als volwassene nog met LEGO bezig was. Het boek “LEGO a love story” bracht daar verandering in. Blijkbaar waren heel veel mensen bezig met LEGO en waren er ook verenigingen waar je je kon aansluiten. Mijn “ziekte” had ineens ook een naam gekregen; “AFOL”.
Kort daarna heb ik BeLUG ontdekt en is het nooit meer goed gekomen ;)


In the years that followed I only bought the big Technic sets (8448, 8421, 8043, 8110).  In those days, I also believed it was weird because I was an adult and still occupying myself with Lego.  The book "Lego a love story" brought change to that.  Apparently a lot of people where busy with lego and there where clubs you could join.  My "illness" suddenly had a name: "AFOL".
Shortly afterwards I discovered BeLUG and it never came okay again ;)
 

Ik ken dat boek, het is ook een van de betere werken in men Legobrary.  
Wat zijn je favoriete thema`s geweest door de jaren heen? 
I know that book, it`s one of the better works in my Legobrary.
So what have been your favorite theme`s over the years?


Als kind en nu nog was ik grote fan van LEGO Technic en Space. Al moet ik zeggen dat ik eigenlijk alles “leuk” vind waar het LEGO logo op kleeft. Als het maar “mooi” is.
Het grootste deel van mijn collectie bestaat dus uit Technic en Mindstorms. Verder heb ik ook een aantal Creator sets, City, Mixels, LEGO Ideas.


During my childhood and even now I was a large fan of Lego Technic and Space.  Though I have to say I "like" everything where the Lego logo is slapped on.  As long as it is "beautiful".
The largest part of my collection as such exists of Technic and Mindstorms.  Furthermore I also have a couple of Creator sets, City, Mixels, Lego Ideas. 

Heb je in de recente periode nog toffe dingen aangekocht?
Did you buy some cool stuff in recent times?
 
Om budgettaire redenen was 2015 een heel “kalm” jaar. Heb me wel de 10249 Winter Toy Shop aangeschaft en samen met mijn vriendin gebouwd. Ik denk dat ze de LEGO kriebel ook te pakken heeft ;)

Due to budgetary considerations, 2015 was a rather calm year.  I ded get me the 10249 Winter Toy Shop and build it together with my girlfriend.  I think she might have caught the Lego itch as well.

Is er iets in je collectie waar je uitzonderlijk trots op bent?
Is there something in your collection that makes you exceptionally proud?
 
De 8455 Technic graver. Voor mensen in het LEGO Technic milieu is dit een heel legendarische set, omdat ze erin geslaagd zijn om in zo’n klein model, zoveel functies te bouwen. Ik ben ook wel redelijk trots op mijn “oudere” Technic sets uit de jaren 80 en 90.

The 8455 Technic Digger.  For people within the Technic scene, this is a rather legendary set because it manages to put that many functions within such a small model.  I`m also pretty proud of my "older" Technic sets from the 80s and 90s


En heb je dan een "Holy Grail" set?
So do you have a "Holy Grail" set?
 
Dat moet de 4000014 zijn. Ik was in 2014 een van de gelukkigen die mocht deelnemen aan de LEGO Inside Tour. Ik had mij samen met een ander BeLUG lid ingeschreven, maar we waren er net niet bij. Je moet weten dat het gemakkelijker is om aan een kaart te geraken voor Tomorrowland, dan een zitje op de Inside Tour. Ergens begin 2014 kreeg ik dan een telefoontje van LEGO dat er een aantal mensen afgevallen waren en er plaats was voor ons, ze vroegen zich af, of we nog geïnteresseerd waren om deel te nemen ;)

That must be the 4000014.  I was one of the happy few back in 2014 that could participate in the Lego Inside Tour.  I had registred myself together with another BeLUG member, but we just missed the cut.  You should know it is easier to get tickets for Tomorrowland then for the Inside Tour.  Somewhere in the beginning of 2014 I suddenly received a call from Lego that some people had cancelled and that there was space for us, and they wondered if we where still intrested to participate ;)
 

Tot slot, heb je nog bouw- en/of verzamelplannen die je met ons wilt delen?
Finally, do you have some building- or collecting plans that you`d like to share with us?

Goh, elke Technic fan zal het beamen, 2016 belooft een zot jaar wat Technic sets betreft. Als grote fan van landbouwvoertuigen staat de Claas Xerion bovenaan mijn verlanglijstje.

Sjeesh, every Technic fan will agree, 2016 promises to be mad for Technic sets.  As a huge fan of farming vehicles, the Claas Xerion is topping out my list.

Kenneth

Wil je ook eens aan het woord komen? Stuur me gewoon je antwoorden op de vragen die je hier ziet, met een foto van jezelf en indien gewenst wat Lego related images op belugsocial@outlook.com en wij doen de rest.

Do you want to take the word one time?  Just send me your answers to the questions you see in this series with a picture of yourself and some of your Lego to belugsocial@outlook.com and we do the rest.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten