dinsdag 23 augustus 2016

BeLUG lid #114 - Maico ArtsHet is even geleden, maar hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van Meet BeLUG.

It has been a while, but here we are again with a new episode of Meet BeLUG.

En deze keer hebben we het genoegen jullie voor te stellen aan die vriendelijke nederlander die op evenementen steevast omsingeld is door duizenden kleine LEGO balletjes wanneer het GBC (Great ball Contraption) volop aan het werk is.

And this time, we have the pleasure of introducing you to that friendly dutchman who is consistently surrounded by thousands of little LEGO balls at events, when his GBC (Great Ball Contraption) is running.


Dus vertel ons eens wie je juist bent?

So please share with us with whom we have the pleasure?

Mijn naam is Maico Arts, op het internet bekend als Maico Arts. Mijn lidnummer is 114 en al sinds 2007 lid.

My name is Maico Arts, known on the internet as Maico Arts.  My membership number is 114 and I`ve been a member as far back as 2007.

Wat is je interesse in Lego? 

What is your intrest in Lego?

Mijn voornaamste interesse is het bouwen van GBC modules, oftewel machientjes waar balletjes doorheen bewogen worden.
Daarnaast verzamel ik LEGO Technic, Mindstorms, Modular Houses, Architecture, Ideas, Collectable Minifigs en de grotere sets als ze me aanspreken.

My main intrest is the building of GBC modules, better known as the machines where the ballshave to move through.

Besides that, I collect LEGO Technic, Mindstorms, Modular Houses, Architecture, Ideas, Collectable Minifigs and the larger sets if they catch my intrest.

Wat zijn je favoriete thema`s geweest over de jaren heen?

What have been your favorite theme's throughout the years?

LEGO Technic.
Dat verzamel ik al sinds 1987.

LEGO Technic.  I'm a collector of that range since 1987.

Heb je recentelijk nog toffe dingen aangeschaft?

Did you purchase some nice things recently?

LEGO Technic sets van 2016.

LEGO Technic sets from 2016.

Waar ben je uitzonderlijk trots op in je collectie?

What makes you exceptionally proud in your collection?

Mijn mechanische ballenteller, een GBC module.

My mechanical ballscounter, a GBC module.

Heb je een `Holy Grail` set?

Do you have a 'Holy Grail' set?

Elke set die ik heb, ben ik blij mee. Het is elke keer weer leuk om iets aparts te pakken te krijgen.

I am happy with every set that I own.  It`s also nice every time I manage to obtain something unusual.

Wat zijn eventuele bouw- of verzamelplannen voor de nabije en verre toekomst?

What are the building- and collectingplans for the near and far future?

Mijn GBC circuit uitbreiden met zo min mogelijk van anderen nagebouwde modules...

Expand on my GBC circuit with as few modules I made from the instructions of others.

Weet je nog wat je eerste Lego set was?
Do you still remember your first Lego set?

Dat weet ik niet echt. Deze maakt veel kans: 4

I'm not really sure.  It might have been this one: 4
http://brickset.com/sets/4-3/Basic-Set


Mijn eerste set technisch LEGO, gekregen op mijn 10de verjaardag: 851 Tractor

But my first set of technical LEGO, I received at my 10th birthday: 851 Tractor
http://brickset.com/sets/851-1/Tractor


Heb je een "Dark Ages" gekend en hoe ben je eruit gekomen?

Did you have a "Dark Ages" and how did you get out of it?

Echte "Dark Ages" heb ik niet gehad. Dus hoefde ik er ook niet uit te komen.

Real "Dark Ages" never took place.  So I didn't had to get out of them.


Bedankt Maico voor je deelname, en nog veel plezier met het verder uitbreiden van de GBC. 
Wil je meer van Maico zijn werk zien, dan kan dat op zijn eigen YouTube kanaal, hetwelke je vind op onderstaande link:

Thanks Maico for participating, and enjoy expanding on your GBC.

If you want to seem more of Maico's work, you can do so on hos own YouTube channel, which can be found at the following link:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten