woensdag 13 april 2016

LEGO: My Hobby club projectVorig jaar hebben we (tijdens Brick Mania Limburg) de groepslayout 'LEGO: mijn hobby' geïntroduceerd.
Idee hierbij is dat elke deelnemer in een kleine creatie uitbeeldt wat het voor hem/haar betekent om LEGO fan te zijn. Alle creaties worden verzameld op één tafel.


L'an passé (à Brick Mania Limburg), nous avons introduit le layout de groupe 'LEGO, mon hobby!'.
L'idée est que chaque participant indique ce que cela signifie pour lui/pour elle d'être fan de LEGO.
Toutes les créations seront présentées ensemble sur une seule table. 


Last year we introduced (during Brick Mania Limburg) the group collaboration 'LEGO: my hobby'.
The idea is that each participant shows a little creation in which he shows what is means for him / her to be a LEGO fan.  All creations are collected on a single table. 


De voorwaarden van de MOC: 
Les conditions du MOC:  
The conditions of the MOC:
* Afmetingen: basis: plate 16x16 3 zijwand van 8 bricks hoog
* Afboording bovenzijde: op de zijwanden 1x2 plate aan de achterwand, het overige afwerken in tiles (zoals in voorbeeld)
* Aan voorzijde dient er een plaats van 1x2 brick vrijgehouden worden
* Thema: LEGO: Mijn hobby: We zouden graag in je MOC terugzien wat de LEGO hobby voor jou betekent en/of wat je er precies aan hebt. Of je een verzamelaar bent, een bouwer in space voertuigen, je er met je kinderen mee speelt, of je verkoper bent…
* Laat je creativiteit maar werken! 
* Dimensions: base: plaque de 16x16 3 côtés de 8 briques de haut
* Au-dessus: appliquer deux plates 1x2, terminer le reste en tiles (voir l'exemple)
* Laisser de la place devant pour mettre une brique 1x2
* Thème: indiquez ce que LEGO signifie pour vous
* Soyez créatifs!


* Dimensions: base: a 16x16 plate, with 3 sidewalls of 8 bricks height
* Topside border: on the sidewalls 1x2 plate on the backwall, the rest should be covered with tiles (see the example)
* On the frontside there needs to be kept a little space for a 1x2 brick free
* Theme: LEGO: My hobby: we would love to see in your creation what the Lego hobby means for you or what it does for you.  Wether you`re a collector, a builder of space vehicles, playing together with your children, be a seller...
* Be creative!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten