vrijdag 3 juni 2016

BeLUG lid # 440 Inge Engelen & # 418 Wilfried GubbelsVandaag in Meet BeLUG een specialleke, met name het allereerste dubbel interview met een LEGO bouwend koppel.
Today in Meet BeLUG a bit of a special case, in that we have the first couple`s interview with a pair of LEGO builders.


En wie mag dat koppel dan wel zijn?  We laten het hen zelf vertellen...
And who may that couple be?  We let them tell themselves...

Wilfried Gubbels, Synbiote, lidnummer 418 & Inge Engelen, Isendra, lidnummer 440 (ja..ze heeft het niet lang kunnen weerstaan aan de microbes!)
Ik ben lid geworden op een Brick Mania Wetteren  2012 en Inge volgde op Brick Mania Berchem van 't zelfde jaar.
Enkele jaren geleden gelukkig getrouwd met elkaar en met LEGO blokjes!
Wilfried Gubbels, Synbiote, member number 418 & Inge Engelen, Isendra, member number 440 (yes... she hasn`t managed to resist the microbe for long!)
I became a member at Brick Mania Wetteren 2012 and Inge followed at Brick Mania Berchem of the same year.
And since a couple of years we are happily married with each other and LEGO bricks!

Wat is jullie interesse in Lego? 
What are your intrests in Lego?

Wij verzamelen de modulaire huizen en veelal seizoensgebonden setjes. De Winter Village moet er ook weer elkaar jaar bijkomen.
Wij zijn ook wel echter MOC'ers, want voor de winter village moeten we er elk jaar weer wel iets bij verzinnen.
Maar wat we echt het tofste vinden, is het samen zijn met de andere Leden.
En ja .. als LUG Ambassador zijnde, steekt Wilfried ook hier heel veel tijd in.
We collect the Modular Buildings and mostly the season bound sets.  The Winter Village is a certain addition every year again.
We both are true MOC'cers, because for the winter village we have to come up with something new each year.
But what we both like the most, is being together with the other members.
And yes, being LUG Ambassador, this is something Wilfried invests a lot of time into.

Wat zijn jullie favoriete thema`s geweest over de jaren heen?
What have been your favorite theme`s across the years?

 Ik ben vooral gevallen voor Star Wars, maar uit de periode voor men donkeren jaren was het vooral Castle en Kingdoms... En dat is blijven hangen natuurlijk. Ook kijk ik graag naar manieren om LEGO te laten bewegen in mijn layouts.(ook al lukt dat niet zo veel). Star wars heb ik echter met de loop van de jaren opgegeven :).. je kan niet alles blijven volgen :D
 Werkjes van mij kon je al zien als onderdeel van de piraten & castle layouts op verschillende BM's. (Brick Mania's).

I fell for Star Wars mainly, but the period before my dark ages it was mostly Castle and Kingdoms... And that has stuck of course.  I also love to look at ways to make LEGO move within my layouts (though not always succesful).  I gave that up for Star Wars though as time goes by, you can`t follow it all :D

 Inge is vooral geintereseerd in Technic & alles wat met Disney te maken heeft.
Vaak komt er wel een Elves setje bij voor de leuke kleurrijke stukjes.
 Ze is nu bezig met het MOC'en in Miniland schaal, en weldra..als ons huis af is...dan zal die ook wel eens als MOC verschijnen.
Inge is mostly intrested in Technic and everything that has to do with Disney.  Often an Elves set is bought for the fun and colourful elements.
At current, she is busy working on MOC's in Miniland scale, and soon... when our house is finished... that will appear as a MOC as well.

Heb je recentelijk nog toffe dingen aangeschaft?
Did you buy nice things in recent times?

 De laatste tijd, sinds we aan het verbouwen zijn, komen er wel enkele niet te missen sets bij..die dan weer in een andere doos verdwijnen op zolder :(.. Dus eerlijk gezegd weten we al niet meer wat we recentelijk allemaal aangeschaft hebben.
 Maar de scooby doo sets zijn voor mij wel een tof thema geweest. Voor Inge zal het wel een Technic setje zijn geweest (ik gok de Volvo)
Recently, as we are renovating, we only purchase the `not to miss out on` sets... who then disappear in a box on the addic :( ... son honestly we can`t say what we purchased in recent times.
But the Scooby Doo sets have been a cool theme for me.  I guess with Inge it`ll be a technic set (I think the Volvo).

 
Waar ben je uitzonderlijk trots op in jullie collectie?
Is there something you're exceptionally proud off in your collections?

Dat ik een 41999 op de kop heb kunnen tikken... Maar eerlijk gezegd, er wordt zoveel gebruikt om MOCs mee te maken, dat er bijna geen set meer heel is.
That I could get a 41999... but honestly, so much is used to create MOC's that barely any set is still whole.

Hebben jullie een `Holy Grail` set, en zo ja de welke?
Do you have a 'Holy Grail' set, and if so, which one?

Alles wat van de Forest Men of de Wolf Pack zijn voor mij sets die ik toen ik jong was al graag had willen hebben..maar helaas was ik toen te jong.
Everything of the Forest Men and the Wolf Pack are for me sets that I wanted when I was young... but unfortunatly I was to young back then.

Inge is zo lang nog niet met LEGO bezig.. dus heeft ze er stiekem nog gene..ze kijkt altijd wel naar wat er te komen staat.. en der staat al een aardig verlanglijstje klaar... Minifigures van Disney, en natuurlijk ook het gerucht van een nieuw Disney-kasteel laat haar niet los.
Inge hasn`t been so long into LEGO... so covertly she doesn`t have one yet... but she keeps looking to what is about to come out... resulting in a serious wishlist... Minifigures from Disney, and of course the rumours of the new Disney Castle keeps her on her toes.

Wat zijn eventuele bouw- of verzamelplannen voor de nabije en verre toekomst?
Do you have any build- or collecting goals for the near and far future?

 Verder uitbreiden van ons park in Miniland Scale en ons huisje op schaal nabouwen. Er zullen zich nog wel wat mogelijkheden voordoen voor iets anders. (zoveel dingen die je wilt bouwen, maar geen tijd voor hebt).
Keep expanding our park in Miniland Scale and build our house in scale.  I don`t doubt other things will come along as well (so many things you want to build, but don`t have the time for).


 
Wat waren jullie eerste Lego sets?
What where your first Lego sets?

 Voor mij moet dit 6086: Black Knight's Castle zijn. Inge?
 Inge: ik denk dat dit de technic set 9398 4x4 Crawler moet zijn
For me that must have been the 6086: Black Knight`s Castle. Inge?
Inge: I think it must have been Technic set 9398 4x4 Crawler.

Heb je een "Dark Ages" gekend en hoe ben je eruit gekomen?
Did you have a Dark Ages and how did you get out of it?

Ja, voor mij hebben deze gelopen tijdens mijn middelbare schooljaren, gelukkig heeft Inge mij eruit gehaald door de ARC-170 Fighter (7259) te kopen voor men verjaardag..daarna was er geen houden meer aan.
Yes, for me those have taken place during my highschool years, luckily it was Inge who got me out of them by buying the ARC-170 Fighter (7259) for my birthday... after that, it was no holds barred.

Inge: echte dark ages heb ik niet gehad, toen ik klein was speelde/ "pikte" ik de steentjes van mn broer om er huisjes mee te bouwen en liefst ze groot mogelijk. Maar zelf kreeg ik nooit LEGO als kind. De typische meisjes dingen bv Barbie en poppen waren toen hetgeen waar je mee speelde als meisje. Eerlijk gezegd heeft Wilfried mij meegesleurd in zijn hobby. Een keer samen 's avonds een set gebouwd, moet denk ik de Modular 10224 'Town Hall' geweest zijn in aanloop van onze trouw. (Of de 10218 Pet Shop). De lego-steentjes zijn sindsdien niet meer uit ons huis verdwenen.
Inge: I never had any real dark ages, when i was little I played / "borrowed" the bricks from my brother to build houses with them, as large as possible.  But I never received Lego myself as a child.  the typical girly things like Barbie and dolls where then the things you had to play with as a little girl.  Honestly, Wilfried dragged me along into his hobby.  One time, we spend an evening building a set together, I think it was the Modular 10224 "Town Hall" in the run up to our marriage (or the 10218 Pet Shop).  The Lego bricks haven`t disappeared from our house since then.


Hartelijk bedankt Inge en Wilfried, en veel plezier met de verbouwingen!
Thank you very much Inge and Wilfried, and good luck with the renovations!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten